IO5 споделена платформа "отпечатък"

Тази платформа ще бъде подкрепа на дейност, наречена "Отпечатък". Чрез тази дейност участниците ще бъдат поканени да анонимно споделят артефакти (чрез снимки, рисунки, видео и др.) И да споделят различен опит във всяка територия на партньорството. Дейността има за цел да направи преглед на тези отпечатъци и да разбере нещата по различен начин от друг ъгъл в рамките на една междукултурна среда, в която живеем.
Читайте статьи других людей и делитесь своими комментариями.
CLICHÈS ABOUT ENTREPRENEUR 10 - CIVIFORM ITALY
Read More
CLICHÈS ABOUT ENTREPRENEUR 9 - CIVIFORM ITALY

Here you can read the testimony of an Italian entrepreneur.

Read More
CLICHÈS ABOUT ENTREPRENEUR 7 - CIVIFORM ITALY

Here you can read the testimony of an Italian entrepreneur.

Read More
CLICHÈS ABOUT ENTREPRENEUR 8 - CIVIFORM ITALY

Here you can read the testimony of an Italian entrepreneur.

Read More
CLICHÈS ABOUT ENTREPRENEUR 6 - CIVIFORM ITALY
Read More
CLICHÈS ABOUT ENTREPRENEUR 5 - CIVIFORM ITALY

Here you can read the testimony of an Italian entrepreneur.

Read More
CLICHÈS ABOUT ENTREPRENEUR 4 - CIVIFORM ITALY

Here you can read the testimony of an Italian entrepreneur.

Read More
CLICHÈS ABOUT ENTREPRENEUR 3 - CIVIFORM ITALY
Read More
CLICHÈS ABOUT ENTREPRENEUR 2 - CIVIFORM ITALY

Here you can read the testimony of an Italian entrepreneur.

Read More
CLICHÈS ABOUT ENTREPRENEUR 1 - CIVIFORM ITALY

Here you can read the testimony of an Italian entrepreneur.

Read More
CLICHÈS ABOUT ENTREPRENEUR 3 - ISQ PORTUGAL

Here you can read the testimony of a portuguese entrepreneur.

Read More
CLICHÈS ABOUT ENTREPRENEUR 2 - ISQ PORTUGAL

Here you can read the testimony of a portuguese entrepreneur.

Read More
CLICHÈS ABOUT ENTREPRENEUR 1 - ISQ PORTUGAL

Here you can read the testimony of a portuguese entrepreneur.

Read More
Clichès about Entrepreneur 8 - CIEP Belgium
Read More
Clichès about Entrepreneur 7 - CIEP Belgium
Read More
Clichès about Entrepreneur 6 - CIEP Belgium
Read More
Clichès about Entrepreneur 5 - CIEP Belgium
Read More
Clichès about Entrepreneur 4 - CIEP Belgium
Read More
Clichès about Entrepreneur 3 - CIEP Belgium
Read More
Clichès about Entrepreneur 2 - CIEP Belgium
Read More
Clichès about Entrepreneur 1 - CIEP Belgium
Read More
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram