IO5 споделена платформа "отпечатък"

Тази платформа ще бъде подкрепа на дейност, наречена "Отпечатък". Чрез тази дейност участниците ще бъдат поканени да анонимно споделят артефакти (чрез снимки, рисунки, видео и др.) И да споделят различен опит във всяка територия на партньорството. Дейността има за цел да направи преглед на тези отпечатъци и да разбере нещата по различен начин от друг ъгъл в рамките на една междукултурна среда, в която живеем.
Читайте статьи других людей и делитесь своими комментариями.
MIGRANT STEREOTYPE 7 - ISQ PORTUGAL

To read the testimony of a migrant click HERE

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 6 - ISQ PORTUGAL

To read the testimony of a migrant click HERE

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 5 - ISQ PORTUGAL

To read the testimony of a migrant click HERE

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 4 - ISQ PORTUGAL

To read the testimony of a migrant click HERE

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 3 - ISQ PORTUGAL

To read the testimony of a migrant click HERE

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 2 - ISQ PORTUGAL

To read the testimony of a migrant click HERE

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 1 - ISQ PORTUGAL

Testimony of a migrant Here

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 10 - CIVIFORM ITALY
Read More
MIGRANT STEREOTYPE 9 - CIVIFORM ITALY

Testimony of a migrant 9

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 8 - CIVIFORM ITALY

Testimony of a migrant 8

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 7 - CIVIFORM ITALY

Testimony of a migrant 7

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 9 - TTB BULGARIA

To read the testimony of a migrant click HERE

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 8 - TTB BULGARIA

To read the testimony of a migrant click HERE

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 7 - TTB BULGARIA

To read the testimony of a migrant click HERE

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 6 - TTB BULGARIA

To read the testimony of a migrant click HERE

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 5 - TTB BULGARIA

To read the testimony of a migrant click HERE

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 4 - TTB BULGARIA

To read the testimony of a migrant click HERE

Read More
Migrant stereotype 3 - TTB Bulgaria

To read the testimony of a migrant click HERE

Read More
Migrant stereotype 2 - TTB Bulgaria

To read the testimony of a migrant click HERE

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 1 - TTB BULGARIA

Testimony of a migrant

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 6 - CIVIFORM ITALY

Testimony of a migrant - 2

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 5 - CIVIFORM ITALY

Testimony of a migrant - 1

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 4 - CIVIFORM ITALY
Read More
MIGRANT STEREOTYPE 3 - CIVIFORM ITALY
Read More
MIGRANT STEREOTYPE 2 - CIVIFORM ITALY
Read More
MIGRANT STEREOTYPE 1 - CIVIFORM ITALY
Read More
MIGRANT STEREOTYPE 10 - IASIS GREECE

Interesting contribution of a migrant here

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 9 - IASIS GREECE

Interesting contribution here

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 8 - IASIS GREECE

Interesting contribution Here

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 7 - IASIS GREECE

Interesting contribution of a migrant here

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 6 - IASIS GREECE

Interesting contribution of a migrant here

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 5 - IASIS GREECE

Interesting contribution of a migrant here

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 4 - IASIS GREECE

Interesting contribution of a migrant here

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 3 - IASIS GREECE

Contribution of a migrant here

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 2 - IASIS GREECE

Contribution of a migrant Here

Read More
MIGRANT STEREOTYPE 1 - IASIS GREECE
Read More
Migrants stereotypes 4 - CIEP - Belgium
Read More
Migrants stereotypes 3 - CIEP - Belgium
Read More
Migrants stereotypes 2 - CIEP -Belgium
Read More
Migrants stereotypes 1 - CIEP - Belgium
Read More
Sex - CIEP - Belgium
Read More
Religious and philosophical convictions - CIEP - Belgium
Read More
Origin and ethnicity - CIEP - Belgium
Read More
Job interviews - CIEP - Belgium
Read More
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram