IO4 - Подкрепа за създаването на
дейности/предприемачество

Предприятията, създадени от мигранти, често в рамките на една етническа група, оказват влияние върху територията, тъй като те създават богатство и насърчават социалното участие, културното присъствие и видимостта. Ето защо е важно да се повишат уменията на мигрантите и да се противодейства на обезценяването на техните умения. Целта на тази дейност за създаване на дейности / предприемачество е двойна: 1. Мигрантите и предприемачите ще осъществят съвместен проект: споделяне на дейности по темата за предприемачеството; 2. Всяка група прилага на практика получените уроци: психосоциални умения и междукултурно посредничество / умения.

Очаквайте нашите конкретни предложения!

Do NOT follow this link or you will be banned from the site! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram