IO2 - Учебен инструмент
за мигранти

Достъпът до заетост е един от основните компоненти на интеграцията на имигрантите, който спомага за насърчаване на икономическата автономия и улеснява социализацията. И все пак мигрантите са изправени пред много пречки в професионалната си интеграция и са повече от други жертви на безработица.

Как да се избегне "капанът на идентичност" и вместо това да се поставят културните различия в услуга на заетостта и социалното сближаване?

За да отговорят на този въпрос, партньорите ще създадат система за обучение, която има за цел развитието и / или придобиването на психосоциални умения от мигрантите.

Изтеглете създадения продукт: Наръчник за мигранти
Be in Europe linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram