IO2 - Учебен инструмент
за мигранти

Достъпът до заетост е един от основните компоненти на интеграцията на имигрантите, който спомага за насърчаване на икономическата автономия и улеснява социализацията. И все пак мигрантите са изправени пред много пречки в професионалната си интеграция и са повече от други жертви на безработица.

Как да се избегне "капанът на идентичност" и вместо това да се поставят културните различия в услуга на заетостта и социалното сближаване?

За да отговорят на този въпрос, партньорите ще създадат система за обучение, която има за цел развитието и / или придобиването на психосоциални умения от мигрантите. Очаквайте нашето конкретно предложение!
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram